Școala Traducătorului Profesionist – ediția 2017 - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Școala Traducătorului Profesionist – ediția 2017

În perioada 15-20 mai, 2017 a avut loc o nouă ediție, a VII-ea, a Școlii Traducătorului Profesionist, devenită deja o tradiție.

Școala Traducătorului din acest an a fost una deosebită din două considerente: În primul rând, a fost pentru prima dată când Școala Traducătorului Profesionist s-a realizat prin colaborarea a două organizații profesioniste non-profit, care unesc traducători și interpreți din domeniul traducerilor în Republica Moldova: Asociația Traducătorilor Profesioniști (ATP) și Uniunea Traducătorilor Autorizați (UTA).

În al doilea rând, spre deosebire de edițiile anterioare, școala s-a axat, în special, pe perfecționarea abilităților de traducere în context juridic și de drept.

Ședințele de instruire au avut loc în incinta Ministerului Justiției, care a oferit un spațiu superb, amenajat  cu toate echipamentele pentru instruire, ceea ce a contribuit la confortul participanților, dar și la calitatea realizării instruirii.

În acest an, la Școala Traducătorului Profesionist au participat un număr record de 31de persoane, atât traducători începători, cât și traducători cu experiență, care au manifestat un interes deosebit pentru aspectul juridic în traduceri.  Limbile străine, practicate de participanți în activitatea lor de traducător, au fost cele mai diverse, începând cu tradiționalele engleză, franceză, spaniolă și rusă și terminând cu italiană și araba. Acest lucru a făcut posibilă împărtășirea diverselor experiențe, cunoștințe și abilități ale participanților și a contribuit la o mai mare îmbogățire cu cunoștințe noi și la un acces mai larg la ”secretele” profesiei.

Cursul a fost unul interactiv și participanții au avut posibilitatea să se angreneze în exerciții de traducere consecutivă, în simularea unor situații din traducerea verbală, precum și în găsirea soluțiilor la o serie de situații dificile. Materialele pregătite și predate de formatori – în marea majoritate membri ai Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova - au fost de un real ajutor, după cum au menționat participanții în formularele de evaluare a cursului de instruire. Tot din formularele de evaluare se poate deduce mulțumirea participanților de cunoștințele și abilitățile obținute și înalta apreciere a stilului și diversității temelor predate. Au fost înalt apreciați și lectorii invitați, printre care 2 juriști, un expert din domeniul drepturilor omului și un notar.

La rândul lor, formatorii au fost încântați de spiritul activ și de participarea pasionată a participanților în lucrul în grup, jocul de rol și în alte activități interactive, ceea ce a demonstrat multiplele talente ale acestora și, în același timp, a condus la elucidarea metodelor și instrumentele optime de abordare a cazurilor dificile în activitatea de traducător în instanțele de judecată și în alte contexte asociate.

Școala Traducătorului Profesionist din acest an s-a finalizat cu o întrunire de socializare între traducătorii cu experiență - membri ai ambelor organizații profesioniste – și participanții la instruire. Toată lumea s-a delectat cu secvențe amuzante sau speciale din activitatea de traducător, colectate de doamna Alexandra Dobreanschi, membru al ATP Moldova,  lucru care a contribuit la instaurarea unei legături de suflet între toți cei prezenți.

Școala Traducătorului Profesionist din acest an a fost reciproc utilă: atât pentru participanți, cât și pentru formatori. Am făcut mai multe concluzii pentru viitoarele cursuri de instruire, printre care: selectarea mai îngustă a tematicii instruirii, cunoașterea din timp a profilului participanților pentru o mai bună satisfacere a necesităților acestora, o mai bună dozare a timpului acordat, gruparea, în limita posibilităților, a participanților pe limbile cu care activează aceștia, etc.

Vom fi bucuroși să primim, cândva în timpul apropiat,  un ”feedback” de la participanți și lectori, care probabil vor analiza și ei impactul cursului asupra activității lor.

Elena Bivol și
Eleonora Rusnac, formatori în cadrul Scolii traducătorului Profesionist.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.724119677759672&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.724164034421903&type=1

ȘTIRI 

Summer retreat, un eveniment de instruire organizat pentru membrii ATP Moldova

ATP Moldova a organizat recent pentru membrii săi un eveniment de tip retreat. Mai multe detalii găsiți aici.

Și-a reluat activitatea Şcoala Traducătorului Profesionist

Şcoala Traducătorului Profesionist ajunsă la cea de a șaptea ediție este organizată în anul curent de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova. Mai multe detalii găsiți aici.

Eleonora Rusnac, un nou mandat în funcţia de preşedintă a ATP

Eleonora Rusnac a fost realeasă pentru un nou mandat în funcţia de preşedintă a Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti (ATP) de către Adunarea Generală a ATP. Mai multe detalii găsiţi aici.

Despre Mărțișor

În Republica noastră toată lumea sărbătorește Mărțișorul începând cu 1 martie și pe parcursul întregii luni. Dar câți dintre noi cunoaștem cu adevărat legenda mărțișorului și detalii despre proveniența acestei sărbători? Mai multe detalii găsiţi aici.